Yükleniyor...
KVKK Danışmanlık Hizmeti

KVKK uyum sürecinde MEKASİST ayrıcalıkları ile yanınızdayız, KVKK Danışmanlık Hizmeti konusunda uzman hukukçular ve bilişim uzmanlarından kurulu ekip ile hizmet vermekteyiz

 

24 Mart 2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununda kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Ayrıca Türk ceza kanunun 135. İla 140. Maddeleri arasında kişisel verilerin korunmasına yönelik müeyyideler yer almaktadır. 

İLGİLİ KANUN KİMLERİ KAPSAMAKTADIR? 

Yıllık Mali Bilanço 25 Milyon TL üstü firmalar, Yıllık Çalışan Sayısı (Şubeler dahil) 50 Kişi üstü firmalar, 

VERBİS SİSTEMİNE BAŞVURU VE SON KAYIT TARİHİ NE ZAMANDIR?

Yıllık Çalışan sayısı 50'den çok veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına belitlenen tarihe kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ve genel olarak 6698 sayılı Kanun'la veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında sorun yaşanmaması için siz üyelerimiz tarafından gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

İLGİLİ KANUN KAPSAMINDAKİ FİRMALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 

- Verbis Sistemine Kayıt Yapılarak Veri Sorumlusu Atanması 

- Farkındalık Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 

- Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması 

- Aydınlatma Metni ve Politikaların Hazırlanması 

- Veri Sorumluları Siciline Kayıtların Yapılması

- Kişisel Verilerin Açık Rıza ile Toplanmasının Sağlanması İçin Gerekli Dokümantasyonun Hazırlanması 

- Denetimlerin Yapılması

 

Yasada belirtilen süre sonuna kadar işlemlerinizin tamamlanabilmesi ve Hizmetle ilgili destek almak için KVKK danışmanımız irfan bey ile iletişime geçebilirsiniz.

İrfan ÜN :0507 453 7887

HIZLI BAŞVURU İÇİN FORMU DOLDURUN BAŞVUR
©2015-2024 Mekasist - Bakanlık Onaylı MTHS Hizmeti