Yükleniyor...
MTHS Nedir?

MTHS NEDİR

     MTHS , 2013 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetime tabi sermaye şirketleri için kanuni bir zorunluluktur. MTHS Kapsamında denetime tabi sermaye şirketleri, web siteleri ana sayfasında “ bilgi toplumu hizmetleri ” adlı bir bağlantı oluşturarak bu bağlantı üzerinden MTHS kapsamında yayınlanacak dokümanlarını bu alanda yayınlamaktadırlar. MTHS sistemi kullanımına ilişkin yetki sadece denetime tabi sermaye şirketi imza yetkililerindedir. Şirketi temsile yetkili kişilerin e-imza ile gereken doküman yüklemesini yapmaları gerekmektedir. Bilgi toplumu hizmetleri bağlantısı içeriği MTHS yazılımı ile sağlanmaktadır. MTHS sisteminde yapılan tüm doküman yüklemeleri Merkezi Kayıt Sisteminde toplanarak bakanlığa rapor edilmektedir. MTHS hizmeti ise sadece bakanlık MTHS faaliyet iznine sahip kuruluşlar diğer bir ifade ile MTHS ONAYLI FİRMALAR tarafından sağlanabilmektedir. Bakanlık izni olmayan kuruluşlar tarafından MTHS hizmeti sağlanamaz. Bu nedenle MTHS Hizmeti alımında Bakanlık faaliyet iznine dikkat edilmesi gerekmektedir. MTHS Hizmeti denetime tabi sermaye şirketleri web sitesinde çeşitli dökümanların yayınlanması amacıyla özgülenmiş bölüm olarak ifade edilebilir. MTHS Hizmeti yönetmelikte 7 nolu maddede aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.Tüm MTHS Yönetmeliği için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Madde 7

  • MTHS’lerin faaliyetleri bu konuda Bakanlıkça verilmiş faaliyet iznine bağlıdır.
  • Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler için MTHS faaliyeti MKK tarafından yerine getirilir..
  • MTHS sıfatıyla şirketler adına erişime açık bulundurulan bilgi ve belgeler 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlenir.

 

MTHS Hizmeti nedir ( Bilgi Toplumu Hizmetleri ) ?

MTHS Hizmeti nedir ? sorusunu daha iyi yanıtlamayabilmek için MTHS Hizmetini daha açıklayıcı olarak aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz. MTHS Hizmeti, Bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin web sitelerinin ana sayfalarında “ bilgi toplumu hizmetleri ” başlığı altında bölünme, birleşme, fesih, genel kurul kararı gibi kararlar ve denetçi, kuruluş ünvanı gibi bilgilerin şirket imza yetkilileri tarafından e-imza ile sisteme yükleyebilecekleri bir yazılımdır. MTHS hizmeti ise sadece MTHS Hizmeti için bakanlıktan MTHS faaliyet izni almış kuruluşlar tarafından sağlanabilmektedir. MTHS Faaliyet izni almış kuruluşlar ise teknik kriter rehberindeki kriterleri sağlamak zorunda oldukları gibi MTHS Faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporlarını da sürekli olarak bakanlığa sunmaktadır. Ayrıca MTHS Hizmeti veren firmaların sorumlulukları yönetmelikte aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Mths'nin Yükümlülükleri yönetmelikte aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

  • a) 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uymakla,
  • b) Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı saglamakla,
  • c) Sirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını muhafaza etme fonksiyonlarını yerine getirmekle,
  • ç) Yürütmekte oldugu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi gün içinde Bakanlıga bildirmekle,
  • d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, MERSiS ve diger ilgili veri tabanları ile entegrasyonunu gerçeklestirmekle, yükümlüdür.

MTHS Fiyatları

MTHS Hizmeti fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için ise fiyatlarını web sitesinde yayınlayabilen tek MTHS şirketi olan Mekasist MTHS fiyatlar sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Her zaman en iyi hizmeti en iddialı fiyatlara sunmayı hedefleyen Mekasist Merkezi kayıt sistemleri, MTHS hizmeti kullanacaklar için tek adres olmak gibi bir hedefle yola çıkmıştır. MTHS Fiyatları sayfamızı incelemeden MTHS Hizmeti almamanızı öneririz. 

HIZLI BAŞVURU İÇİN FORMU DOLDURUN BAŞVUR
©2015-2024 Mekasist - Bakanlık Onaylı MTHS Hizmeti