Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Bilgi Toplumu Hizmetleri Kapsamında Firma Bilgileri

Mersis No
Firma Ünvan
Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı
Ödenen Sermaye Miktarı
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Adres
Telefon
Faks
Firma Tescil Tarihi
Web Adresi
Eposta
Şirket Türü
Sektör

Yönetim Kurulu Kategorisi Adı-Soyadı / Unvan Görev Süresi Tüzel Kişi Mersis No Tüzel Kişi Adresi Gerçek Kişi Temsilci Ad Soyad
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can İLKİN 24.02.2023 -24.02.2026
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet TOKSÖZ 24.02.2023 -24.02.2026
Yönetim Kurulu Üyesi Arif Kamil GÜRORMAN 24.02.2023 -24.02.2026
Yönetim Kurulu Üyesi Halil Cem KARAKAŞ 24.02.2023 -24.02.2026
Yönetim Kurulu Üyesi Zafer TOKSÖZ 24.02.2023 -24.02.2026

Bağımsız Denetim Resmi Sicil
Dönem Başlangıç Tarihi
Dönem Bitiş Tarihi
Adı
Soyadı
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(2)
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(3)
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(4)
Ünvan
Adres
TESCİL ŞUBE(5)
Ünvan
Adres